Saugu Pirkti reikalavimai
Grįžti

Pardavėjo sertifikavimo procese el.parduotuvė patikrinama pagal daugiau kaip 40 skirtingų kriterijų. Pakartotinis patikrinims atliekamas kas 3 mėn. Taip pat kas 6 mėn. el. parduotuvė tikrinama Slapto pirkėjo metodika, kurios metu atliekami visi pirkimo proceso etapai, praktiškai patikrinant, kaip el. parduotuvės laikosi savo įsiparaigojimų.

Patikrinimo rezultatus galite rasti prie el. parduotuvės įrašo, tikrinamų el. parduotuvių sąraše. Jeigu el. parduotuvė atitinka visus reikalavimus, ji bus pažymėta Saugu Pirkti ženklu.

SERTIFIKAVIMO KRITERIJAI:

Pardavėjo reputacija

 • Pardavėjas negali būti įtrauktas į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) vartotojų teisių pažeidėjų sąrašus . 
 • Pardavėjas negali būti įtrauktas į Saugu Pirkti nepatikimų pardavėjų sąrašus.
 • Interneto erdvėje apie pardavėją negali būti pagrįstų ir pasikartojančių skundų apie pardavėjo įsipareigojimų nevykdymą.

Pardavėjo identifikacija

Pardavėjas savo el. parduotuvėje privalo pateikti išsamią informaciją apie save. Informacija turi būti lengvai randama. Privalomi  būti šie duomenys:

 • Įmonės pavadinimas bei juridinė forma. Jeigu pardavėjas – fizinis asmuo, tuomet pateikiamas verslo liudijimo numeris ir registracijos vieta.
 • Identifikacijos numeris, įmonės kodas, PVM kodas (jei subjektas PVM mokėtojas), verslo liudijimo numeris (jei subjektas privatus asmuo).
 • Pardavėjo registracijos adresas.
 • Veikiantis telefono numeris ir el. pašto adresas, skirti klientų aptarnavimui.

Asmens duomenų saugumas

 • Pardavėjas gali kaupti tik tiek asmens duomenų, kiek būtina užsakymo įgyvendinimui. Pvz.: tik tie duomenys, kurie reikalingi prekės pristatymui ir užsakymo įvykdymui.
 • Interneto prekybininkas privalo būti registruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre
 • REKOMENDUOJAMAS Interneto parduotuvėje, puslapiuose, kuriuose renkama asmens duomenų informacija turi būti įdiegtas SSL protokolas (https).

Pirkėjui (Duomenų subjektui), el. parduotuvėje, turi būti pateikta ši informacija:

 • Pirkėjas turi būti informuojamas apie Interneto prekybininko (duomenų valdytojo) tapatybę ir nuolatinę gyvenamąją vietą (jeigu duomenų valdytojas ar jo atstovas yra fizinis asmuo) ar rekvizitus ir buveinę (jeigu duomenų valdytojas ar jo atstovas yra juridinis asmuo).
 • Pirkėjas turi būti informuojamas apie savo asmens duomenų tvarkymą bei teisę susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis.
 • Pirkėjas turi būti informuojamas apie teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.
 • Pirkėjas turi būti informuotas apie galimybę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.

Prekių aprašymas, pardavimo organizavimas

 • El. parduotuvėje pateiktos prekės turi būti detaliai aprašytos. Vartotojas negali būti klaidinamas. Pateikta informacija, nuotraukos turi būti kokybiškos ir aiškios.
 • El. parduotuvėje negali būti prekiaujama prekėmis, kurias draudžiama pardavinėti internetu pagal šalyje galiojančius įstatymus.
 • Jeigu pardavėjas parduoda prekes, kurias galima parduoti tik tam tikro amžiaus pirkėjams, el. parduotuvėje turi būti įdiegtas amžiaus kontrolės mechanizmas.

Kainodara ir papildomi mokesčiai

 • Pardavėjas privalo pateikti galutines prekių kainas, su įtrauktu PVM bei kitais mokesčiais, kurie formuoja galutinę prekės kainą.
 • Pirkėjas, bet kokiu atveju (priklausomai nuo pasirinktos šalies, kiekio ar kitų sąlygų) turi būti iš karto informuojamas apie bet kokius papildomus mokesčius.
 • Pirkėjui, iki užsisakant prekę, turi būti pateikta išsami informacija apie pristatymo kainą. Jeigu pristatymo kaina susideda iš kelių elementų, turi būti pateiktos pristatymo kainos skaičiuoklės.
 • Jeigu pristatymas vykdomas į kelias šalis, pristatymo kaina turi būti nurodyta kiekvienai šaliai atskirai (jeigu pristatymo kaina į skirtingas šalis skiriasi).
 • Pirkėjas, prieš užsakydamas prekę, turi būti informuojamas apie bet kokius papildomus mokesčius, susijusius su mokėjimo metodo pasirinkimu.
 • Užsakymo metu, paskutiniame užsakymo žingsnyje (prekių krepšelyje), privaloma nurodyti galutinę prekių kainą (su PVM), atskirai parodant visus papildomus mokesčius (pristatymo, papildomų paslaugų, mokėjimo būdo ir pan.).
 • Pirkėją privaloma informuoti apie muitinės mokesčius, jeigu tokie taikomi.
 • Pirkėjas turi būti informuojamas apie mokesčius, taikomus už aptarnavimą telefonu padidintais tarifais.

Prekių pristatymas, klientų aptarnavimas

 • Pardavėjas privalo informuoti pirkėją apie pristatymo sąlygas bei terminus.
 • Pardavėjas privalo visada reaguoti į kliento užklausimus bei nusiskundimus tiek telefonu, tiek el. paštu ar kitomis el. parduotuvėje pateiktomis bendravimo formomis.

Apmokėjimas

Prieš užsakymo momentą, pardavėjas privalo informuoti pirkėją:

 • Apie galimus apmokėjimo būdus.
 • Apie mokesčius, susijusius su skirtingo apmokėjimo būdo pasirinkimu.
 • Apmokėjimo duomenys turi būti perduodami užkoduotu ir ryšiu. Privalomas SSL sertifikatas.

Pardavėjo el. parduotuvėje privalo būti įdiegti šie apmokėjimo būdai (pasirinktinai arba visi):

 • Apmokėjimas grynais pinigais pristatymo metu arba atsiimant prekes pardavimo vietoje.
 • Apmokėjimas apdorojamas Lietuvoje esančio mokėjimų tarpininko, veikiančio pagal visus numatytus teisės aktus.
 • Apmokėjimas apdorojamas Lietuvos bankų pateikiamos banklink arba mokėjimo kortelių paslaugos. 

Galimybė nutraukti sandorį, grąžinti/keisti prekes, garantinis aptarnavimas

Pardavėjas privalo informuoti pirkėją apie galimybę nutraukti sandorį bet kuriuo sandorio vykdymo metu:

 • REKOMENDUOJAMA Pateikti informaciją apie sandorio nutraukimo sąlygas, jeigu sandoris nutraukiamas prieš prekės ar paslaugos pristatymą.
 • Pateikti informaciją apie prekės gražinimo sąlygas, jeigu prekė neatitinka aprašymo/nekokybiška.
 • Pateikti informaciją apie sandorio nutraukimo procedūrą, jeigu sandoris yra nutraukiamas po prekės pristatymo.
 • Pateikti informaciją apie garantinio aprantavimo sąlygas. 
 • Pateikti informaciją apie tai, kokių prekių, pasinaudojus pirkėjo teise atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, grąžinti negalima.
 • Pateiktos sąlygos negali prieštarauti Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams.

Užsakymo patvirtinimas

Pardavėjas privalo nedelsiant patvirtinti užsakymą išsiunčiant elektroninį laišką pirkėjui. Elektroninis užsakymo patvirtinimo laiškas privalo turėti šias detales:

 • Pilną pardavėjo kontaktinę informaciją (Pavadinimas, juridinė forma, telefonas, el. paštas, adresas).
 • Prekės ar paslaugos aprašymą.
 • Vieneto kainą, bei pilną kainą, išskiriant visus papildomus mokesčius.
 • Informaciją apie pasirinktą mokėjimo būdą.
 • REKOMENDUOJAME Informaciją/nuorodą į sandorio nutraukimo informaciją.